Kde nejčastěji fotím

Park v Jaktaři 

Park v Jaktaři u Opavy, pod kostelem sv. Petra a Pavla

Jde o velmi klidnou přírodní lokalitu.

Mapa

Stříbrné jezero – Sádrák 

Lokalita kolem Sádráku

Jde o klidnou přírodní lokalitu.

Mapa

Prstenec parků v centru Opavy

Jde o poměrně rušnou a lidmi hojně navštěvovanou lokalitu.

Tuto lokalitu doporučuji klidnějším pejskům nebo pejskům s výborně zvládnutou poslušností i v rušivém prostředí.

Lze zde najít mnoho různorodých prostředí pro focení. Na jaře tady jsou rozkvetlé keře a záhony…

Mapa

U Hliníku

Jde o klidnou přírodní lokalitu.

Najdeme tady vysokou trávu, pěšinu procházející „lesíkem“, šípkové keře…

Jde o menší lokalitu, proto ji doporučuji, pokud výstupem focení má být méně fotek (5-10 u jednoho psíka).

Mapa

Centrum Opavy

Tuto lokalitu doporučuji klidnějším pejskům s výborně zvládnutou poslušností i v rušivém prostředí.

Mapa